bgs_event_2012

„България – възможности и новости за износителите” – гр.Лоди, Италия

Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева, съвместно с „Алигъл – Международно адвокатско дружество” – Удине, Италия по покана на Консорциум „Лоди Експорт” организираха на 20.01.2010 г. в Търговската палата в гр. Лоди, Италия конференция на тема „България – възможности и новости за износителите”. В рамките на конференцията адвокат Джачинто Томазини от „Алигъл” и адвокатите Мария