Intellectual property law

Когато създавате – Ние ще ви консултираме относно изискванията за регистрация на търговски марки и патенти, ще изготвим необходимите документи и ще ви представляваме в процедурата по регистрация пред Патентното ведомство на Р България.

Ако се нуждаете от защита на вече регистрирани права, ние ще ви консултираме и ще осигурим процесуалното представителство пред административните и съдебни институции в Р България.

Управляващите съдружници в „Благоева, Ганчева и Стратева“ са вписани в списъка на представителите по индустриална и интелектуална собственост на Патентното ведомство на Р България.