Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева“ е създадено от адвокатите Веселина Благоева, Мария Ганчева и Деметра Стратева. Вписано е в Регистъра на адвокатските дружества към Софийски градски съд на 4 август 2008 г. Член е на Софийска Адвокатска колегия.

НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ – Дългогодишната юридическа практика на дружеството е ориентирана изцяло в подкрепа на бизнеса. Адвокатската ни дейност отговаря на нуждите на корпоративните ни клиенти в сферите на търговското, облигационното, вещното, данъчното, административното право и процесуалното представителство.

МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА – Работим с казуси с европейски и международен елемент. Адвокатското ни дружество разполага с офис в гр. Милано, Италия в партньорство с Адвокатска кантора „Студио Клас Чизлаги Лесио“ в гр. Милано, Италия. Имаме дългогодишно сътрудничество и с Международната правна фирма „Томазини и Мартинели”, гр. Виченца, Италия. Съвместно осигуряваме на нашите клиенти правни съвети, защита и съдействие в Италия и в други европейски държави.

ТРАДИЦИОНАЛИСТИ В ОТНОШЕНИЯТА – В отношенията с клиентите си поставяме принципа за лоялност, доверие и отдаденост в основата на нашата философия. Това разбиране ни дава ценни плодове и удовлетворение – с много от нашите клиенти работим от самото начало на бизнеса им, заедно сме изминали дълъг път и продължаваме да вървим рамо до рамо през всички етапи на развитието и растежа им.

НОВИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – Целенасочено полагаме усилия да създаваме възможности за доброволно уреждане на спорове, като използваме широко така наречените „алтернативни методи“ включващи преговори, медиация, арбитраж и други извънсъдебни процедури.