European and international lawКогато вашият бизнес се глобализира –  ние имаме солидна практика в областта на международните транзакции и дружества, офис в Милано, Италия, както и широка партньорска мрежа от адвокатски дружества, които осигуряват представителство в различни европейски и извъневропейски юрисдикции.

Нашият съвет – въпреки глобализацията и уеднаквяването на търговските практики все още има нужда от добро познаване на местните правила при осъществяването на бизнес с международен елемент. Добре е да се доверите на препоръката на местния ви адвокат относно избора на адвокатска кантора в чужбина, така ще си гарантирате еднакво качество на правното обслужване и по-добра комуникация между правните си съветници.

  • Използването на клаузи за медиация и арбитраж при международни договори е много подходящо за разрешаване на спорове по приложението им. Извънсъдебните способи са по-бързи, по-евтини, конфиденциални, много често завършват със споразумение между страните, но също така запазват отношенията между тях.