Трудово правоКогато сформирате и управлявате екипа си – ние ще ви запознаем със законодателните изисквания при сключване на трудови договори, трудовата дисциплина, безопасните условия на труд и осигурителните отношения. Заедно ще изготвим необходимите документи, отразяващи структурата и динамиката на персонала ви. Ние работим в тясно сътрудничество с отделите „Човешки ресурси“ на нашите клиенти, осигурявайки гладко протичане на работния им процес.

Нашият съвет – трудовото законодателство е свръхрегулирано, правото на труд и справедливото му упражняване засягат широк кръг хора, но в стремежа си да осъществяват подходящ контрол органите, натоварени със спазването му, често възприемат строго формалистичен подход. Екипната работа на специалистите по човешки ресурси и адвокатите се отплаща, защото спестява бъдещи дела, средства и време.