Real estate law

Когато придобивате, управлявате и продавате недвижими имоти

  • ние ще извършим пълно предварително проучване на имота;
  • ще ви съветваме при преговори по финансиране и сключване на сделката;
  • ще изготвим необходимите документи;
  • ще ви представляваме при нотариус при изповядване на сделката.

Имаме опит в представителството както на чуждестранни физически лица, така и на международни инвестиционни компании. Оказваме последващо правно съдействие при управлението на собствеността като отдаване под наем, договаряне на допълнително финансиране, преструктуриране на портфолиото и защита на интересите на инвеститора.

Бизнесът с недвижими имоти продължава да страда от икономическата криза, обемът на сделките не бележи ръст, но все повече се увеличават делата във връзка с неизпълнение на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот.

Нашият съвет – Бъдете активни.
За разлика от бума на строителните пирамиди в края на 90-те години на миналият век, сегашната криза на пазара на недвижими имоти се дължи на обективни причини, а не на желанието за измама. Повечето от строителните компании искат да завършат проектите си и търсят всевъзможни начини за изход от ситуацията. Активният диалог между строители и купувачи е за предпочитане. Нашата практика сочи, че той често води до намиране на взаимноизгодно разрешение на проблема.

  • Ако сте закупили недвижим имот, който не е завършен, първо разговаряйте със строителя, проучете какви са намеренията му. Ако строителството няма изгледи да завърши, поискайте замяната на вашият имот с друг, който е завършен. Ако такава възможност не съществува и искате да прекратите предварителния договор със строителя, независимо от срока на закъснението, трябва първо да поканите инвеститора да изпълни задълженията си и да му дадете допълнителен срок по смисъла на чл. 87, ал.1 от ЗЗД. В противен случай рискувате да загубите евентуално бъдещо дело.