Corporate law

Когато започвате нов бизнес – ние ще ви посъветваме каква правна форма е най-подходяща за вашия бизнес с оглед спецификата му и данъчното планиране, ще подготвим индивидуализирани учредителни документи, ще организираме провеждането на учредително събрание и ще извършим всички необходими действия по вписването на дружеството.

Нашият съвет – струва си да се отдели малко повече време и анализ на тази начална фаза на стартиращия бизнес. Добре е да се вземат предвид бъдещите цели за развитие и разрастване на дейността. Използването на шаблонни учредителни документи, които не отчитат уговорките между партньорите често води до бъдещи спорове между съдружниците, които могат да бъдат избегнати при наличието на ясни и точни правила, поставени от самото начало.

Когато вашият бизнес се разраства – ние ще изготвим и ще ви предложим най-подходящата схема на преструктуриране, вземайки предвид всички аспекти – правни, трудови, данъчни и финансови. Имаме богат опит в преобразуването и придобиването на търговски дружества с чуждестранно участие, работили сме успешно с големи международни екипи по структуриране, договаряне и осъществяване на корпоративни придобивания.

Нашият съвет – Сделките по придобиване и преструктуриране на дружества са комплексни – включват работата на различни специалисти. Бързата реакция и добрата комуникация между тях са от съществено значение за успеха им. Уверете се, че всички участници от ваша страна наистина действат като екип и имат цялостен поглед върху сделката във всеки един момент, а не се концентрират само в тясната си специалност.