club Unesco

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи”, на който съдружника адвокат Мария Ганчева е учредител и секретар, съществува от месец август 2003 г. Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност.

Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Членовете му споделят идеалите на ЮНЕСКО и се стараят да ги реализират чрез инициативи, вдъхновени от концепцията в учредителния акт на организацията: “Тъй като войните се раждат в духа на хората, в духа на хората трябва да се издигнат защитите на мира”.

Дейността на Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” се ръководи от убеждението, че в основата на осъществявани инициативи трябва да стои един цялостен светоглед, в чийто контекст получава своето конкретно разчитане съотношението човек-общество-народ-човечество-култура. Лекции по въпроси на изкуството, литературни четения, музикални вечери, художествени изложби, срещи с хора на изкуството с международна известност и престиж, празници на изкуствата, издаване на книги – това са част от вече проведените от Клуб ЮНЕСКО проекти и инициативи. Клуб ЮНЕСКО е организатор и на Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев”, чието първо издание бе през ноември 2011, а в момента се подготвя второто издание през ноември 2013 г.