„България – възможности и новости за износителите” – гр.Лоди, Италия

 Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева“Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева, съвместно с „Алигъл – Международно адвокатско дружество” – Удине, Италия по покана на Консорциум „Лоди Експорт” организираха на 20.01.2010 г. в Търговската палата в гр. Лоди, Италия конференция на тема „България – възможности и новости за износителите”. В рамките на конференцията адвокат Джачинто Томазини от „Алигъл” и адвокатите Мария Ганчева и Веселина Благоева от Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева запознаха участващите в конференцията италиански предприемачи с актуалната икономическа ситуация и секторите за инвестиране в България, с възможностите за регистрация на търговски дружества, клонове и търговски представителства. Бе отделено внимание на регламентацията съгласно българския закон на договори като търговско представителство, покупко-продажба и дистрибуция, както и на начините за разрешаване на спорове. Специален акцент бяха синтезиран вид на мотивите „Защо да инвестираме в България”, с които завършиха изказванията си лекторите. В последвалата дискусия присъстващите проявиха подчертан интерес към българския пазар – главно в хранително-вкусовия и аграрния сектор на икономиката. Като резултат от тази конференция и като своеобразно продължение на създадените близки българо-италиански контакти, домакините от Консорциума „Лоди експорт” организираха посещение на бизнес делегация в България от 18 до 20 април 2010, в рамките на която бяха проведени множество срещи с български производители и търговци в София и Пловдив. Срещите на участниците в делегацията бяха организирани и асистирани от Италианския търговски институт ИЧЕ към Посолство на Република Италия в България.