данъчно право

Когато планирате бюджета и данъчната си политика – ние ще ви консултираме във всички правни аспекти на данъчното планиране, ще изготвим анализ с препоръки за постигане на най-ефективните резултати.

Работим от 10 години в екип с една от водещите счетоводно-консултантски компании сред италианските бизнес-среди, с представителства в редица държави от Централна и Източна Европа, Русия и Китай „И ЧИ & Партнърс груп“, като взаимно допълваме опита и знанията си. Това сътрудничество ни обогати с ценна практика в сферата на международното данъчно облагане.

В случай на спор с данъчните органи и при постановяване на неизгодни за вас ревизионни актове, предоставяме първокласно представителство в административната и съдебна фази на процеса. Имаме богат опит и в административно наказателните производства.