foto_adr&mediationТерминът „ADR“ (АДР) означава „Alternative Dispute Resolution“ (Алтернативно разрешаване на спорове) и представлява система от техники и процедури, които имат предимството да помогнат за ефикасно и извънсъдебно разрешаване на спорове и конфликти.

Характеристиката “алтернативни” подчертава разликата от техниките и процедурите на обикновеното съдопроизводство.

Методите на АDR създават – както и в съдебното производство – триъгълник, при който страните се обръщат към едно трето независимо лице, което да им помогне да решат спора си. За разлика от съдията обаче, тук третото лице не е държавен орган, процедурата е поверителна и частна, с цялата гъвкавост и възможност за най-адекватното й провеждане според спецификата на конкретния казус и отношения.

Съществуват два основни модела в системите ADR:

  • „решаващ модел“, при който трето неутрално лице дава на страните оценка на ситуацията (казуса), обвързваща ги повече (както е в арбитража) или по-малко (както е при експертизата).
  • „преговарящ модел”, (т.нар. „подпомагаща“ медиация или различни форми на симулиране на процес) при който третото неутрално лице има ролята на катализатор при преговорите и комуникацията между страните.

Основните и най-популярни процедури на АДР са медиацията и арбитража.

Когато искате бързо, изгодно и конфиденциално решаване на споровете – ние ще ви разясним подробно различните способи, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашия казус. Ще изготвим всички необходими документи, ще ви представляваме в избраната процедура.

Адвокат Веселина Благоева е правоспособен медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, а съвместно и с партньорската ни структура „АДР БЪЛГАРИЯ“ предоставяме процедури по медиация и други извънсъдебни методи за разрешаване на спорове на заинтересовани страни.

Нашият съвет – ако искате да използвате тези способи, трябва да включите подходяща клауза в договорите, които сключвате, защото в основата им е наличието на съгласие между страните. Медиацията е една възможност за постигане на съгласие, дори и да сте опитали чрез неуспешни преговори да разрешите спора, дори и да сте го отнесли пред съд, пак си струва да опитате. Включването в преговорите на един независим и професионално подготвен медиатор често има неподозиран ефект, позволява на страните да видят гледните си точки от различен ъгъл. В крайна сметка нищо не губите, ако не успеете да постигнете съгласие, винаги може да продължите спора си в съда, но на една достъпна цена печелите още една възможност за бързо и цялостно разрешаване на проблема ви.