Процесуално представителствоКогато правата ви се нуждаят от защита – ние ще изготвим подробен правен анализ на казуса, ще ви предоставим план за действие, включващ всички възможни алтернативи, които ще съгласуваме с

Ще ви представляваме пред всички инстанции, по време на изпълнителното производство, до окончателното приключване на казуса.

Всяка една от управляващите съдружници има над 15 годишен опит в процесуалното представителство и висока успеваемост. Членството на адвокат Мария Ганчева в Миланската адвокатска колегия дава възможност за директно представителство на нашите клиенти пред италианските съдилища, а чрез чуждестранните ни партньори осигуряваме представителство в юрисдикции в Европа и Близкия Изток.

Процесуалното представителството на клиенти е една от най-интересните и предизвикателни дейности на адвоката. За съжаление е и една от най-скъпите и продължителни във времето. Ние се стремим да минимализираме времето и разноските по производствата, в които участваме, прилагайки нашата дългогодишна практика за постигане на желаните от клиентите ни резултати.

Нашият съвет  добре изготвените договори спомагат за успешната процесуална защита. Детайлното проучване на имуществото на длъжника и предварителното обезпечение на иска са още едни от предпоставките за положителен завършек на делото. Нашата практика показва, че много често при наличието на стабилно обезпечение се създава и по-голяма възможност за приключване на делата със споразумение.