Адвокатски кантори - приятели на медиацията

Инициативата MFLF приобщава Адвокатски кантори, които са „приятели” или „сподвижници” на медиацията.

За нас това включва:

 • Познаване на процедурата по медиация и другите способи за алтернативно разрешаване на спорове;
 • Използване на медиации или медиаторски техники в работата;
 • Обучение/запознаване на служителите в канторите с медиацията и други способи за алтернативно разрешаване на спорове;
 • Препращане на клиенти към медиация и други способи за извънсъдебно решаване на спорове;
 • Популяризиране на медиацията сред клиенти, колеги, публични и частни структури, държавни/общински органи и други общности;
 • Участие в международни организации, проекти, инициативи, свързани с медиацията и други способи за алтернативно разрешаване на спорове;
 • Стремеж към налагане на разбирането за необходимостта за бъдещото развитие на алтернативните способи за разрешаване на спорове и в частност медиацията;
 • Поне един адвокат от кантората обучен като сертифициран медиатор или преминал през курсове за медиаторски техники или други специалисти по АРС;
 • Всеки, който разбира и приема, че в бъдеще решаването на конфликти може да става извън съда и страните могат сами да намерят решения на своя спор.

Защо да създаваме неформална общност:

 • Да споделяме опит, идеи и да правим „сверка с действителността”;
 • Да организираме мероприятия, срещи, семинари с водещи специалисти по АРС и медиация от света, които да ни предадат опит и знания в тези области;
 • Да инициираме законодателни промени при необходимост;
 • Да работим с държавни/общински органи и структури, като разбираме необходимостта от публично-частното партньорство, включително решаване на възникналите спорове по извънсъдебен ред и с медиация;
 • Да си бъдем взаимно полезни, когато наши клиенти искат да разрешат спор по извънсъдебен ред;
 • Да се поддържаме.

Инициативата е част от проекта EuroNetMediation, организиран от ПАМБ.

Бъдещето развитие на тази инициатива зависи изцяло от желанията и визията на учредителите и участниците. Отворени сме за нови идеи, предложения, мнения.