Това, което сме постигнали до момента, и което се стремим да постигнем в бъдеще не би било възможно без членовете на нашия екип. Ние адвокати Благоева, Ганчева и Стратева внимателно подбираме хора, отличаващи се със знания, креативно мислене, инициативност и почтеност, споделящи нашите ценности. Подкрепяме личностното развитие на всеки наш сътрудник, като се стремим да осигурим условия за обучение, стимулираща работна среда и подкрепа на индивидуалните инициативи.

Веселина Благоева - съдружник в Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева Мария Ганчева - съдружник в Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева Деметра Стратева - съдружник в Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева

Веселина Благоева

управляващ съдружник, адвокат v_blagoeva@bgslawfirm.bg

Владее английски и руски език

Мария Ганчева

управляващ съдружник, адвокат
gancheva.m@bgslawfirm.bg

Владее италиански и руски език

Деметра Стратева

управляващ съдружник,
адвокат
demetrastrateva@bgslawfirm.bg

Владее английски и руски език

СЪТРУДНИЦИ

Галя ЛековаГаля Лекова – офис мениджър

e-mail: office@bgslawfirm.bg