АДР и МЕДИАЦИЯ - Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева

АДР и МЕДИАЦИЯ – Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева

Когато искате бързо, изгодно и конфиденциално решаване на споровете – Адвокатско дружество Благоева, Ганчева и Стратева ще ви разясни подробно различните способи, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашия казус. Ще изготвим всички необходими документи, ще ви представляваме в избраната процедура. Адвокат Веселина Благоева е правоспособен медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.