veselina blagoeva

Завършва средното си образование в 35-то СОУ с преподаване на руски език през 1991г. Междувременно учи в 1-ва Английска гимназия като частна ученичка.
От 1991 до 1995г. е студентка в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дипломира се през 1997г. със степен „Магистър по право“.
От 1998г. се занимава с частна практика, първоначално като юридически консултант, а впоследствие като адвокат. Специализира търговско, облигационно и вещно право.
Член е на Софийска адвокатска колегия от 21.12.2000г.
От 29.09.2012г. е представител по индустриалната собственост, вписана в регистъра под № 428 с правомощия за „Изобретения и полезни модели“ и „Марки, ГО и промишлени дизайни“.
От 2012г. е медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите.
Владее английски и руски език.